Strategische Agenda regioburgemeesters 2022-2025

4 november 2021

De regioburgemeesters hebben de koers voor de komende jaren bepaald. Input is hiertoe opgehaald bij de burgemeesters en hun samenwerkingspartners. Deze is vervat in een Strategische Agenda regioburgemeesters 2022-2025.

De inhoudelijke koers uit het gezamenlijke position paper Politie van morgen en overmorgen is leidend, aangevuld met de strekking uit diverse onderzoeken en beleidsstukken die huidige en toekomstige ontwikkelingen duiden. De Strategische Agenda is richtinggevend voor de ambities en inzet van de regioburgemeesters. Dit is een doorlopend proces, waarbinnen we hopen ook samen met onze partners de krachten te kunnen bundelen.