Brandbrief Politie

2 december 2021

Op 2 december stuurden de regioburgemeesters en het College van Procureurs-Generaal een dringende brief aan de informateurs.

Ze vragen aandacht voor het structurele financiële tekort bij de Politie, volgens een recent rapport loopt dit op tot ruim 300 miljoen. De noodzakelijke investeringen in de rechtsstaat en in de politie gaan gepaard met nieuwe ambities. Het versterken van het fundament lijkt achter te blijven.
Het in november uitgebrachte pleidooi voor de rechtsstaat voegden ze toe aan deze oproep.