Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2021

7 december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 29 november én het extra overleg van 23 november jl. In het digitale LOVP van 29 november jl. spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over situatie van onrust en dreigende onrust in de voorgaande week. Dit in navolging van het extra ingelaste LOVP van een week eerder. Daarnaast is onder meer gesproken over behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid in de Kamer en het geld voor politie, over het stelsel bewaken en beveiligen en de bestuurlijke betrokkenheid bij het MIT. De leden zijn tot slot akkoord gegaan met uitgangspunten en het proces om te komen tot een nieuwe Veiligheidsagenda, waarop in een apart artikel in onze nieuwsbrief nader wordt ingegaan.

Ook in deze nieuwsbrief een gesprek met Gertjan Bos, voorzitter van de gelijknamige commissie en voormalig Inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid over de eindrapportage van de Commissie Bos aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Tot slot een artikel over de Strategische agenda die de regioburgemeesters hebben opgesteld tot 2025.
De agenda bevat de thema’s en ambities die de komende jaren de koers bepalen. Deze richt zich op de doorontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie, op basis waarvan zij optimaal kan bijdragen aan veiligheidsvraagstukken.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.