Besteding 200 miljoen euro voor politie en boa

14 oktober 2021

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de door Kamerlid Hermans ingediende motie aangenomen om 200 miljoen euro extra te investeren in agenten in de wijk en de (groene) boa. Dit bedrag komt bovenop de al eerder bij de begroting op Prinsjesdag bekend gemaakte 524 miljoen euro ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Zie ook ons eerdere bericht hierover: Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.

In onderstaande Kamerbrieven is de verdeling van deze 200 miljoen euro nader uitgewerkt door de minister. Onder andere worden met dit geld (rekening houdend met keteneffecten) 700 extra agenten aangetrokken. De verdeling van deze 200 miljoen euro is door de minister besproken met (een delegatie van) de regioburgemeesters, het OM en de politie. In een komend LOVP zal de verdeling van de middelen over de eenheden nader worden besproken.

Kamerbrief Structurele investering in veiligheid (200 mln motie-Hermans cs) (13 oktober 2021)

Kamerbrief Versterking aanpak seksuele misdrijven (13 oktober 2021)