Inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp

11 maart 2021

Politieagenten hebben de afgelopen jaren de kennis van hun bevoegdheden verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat is over het algemeen het geval, volgens de Inspectie JenV.

Agenten moeten paraat hebben wanneer zij bijvoorbeeld iemand mogen aanhouden. En ze moeten weten aan welke regels zij zich moeten houden als ze met sirene en zwaailicht ergens naar toe moeten rijden. Vaak komen zij als eersten aan bij noodhulpsituaties zoals een overval of een ongeluk. Dan is het belangrijk dat ze ook weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen.

De politie heeft veel gedaan om het kennisniveau van de agenten te verbeteren, blijkt uit het recente inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp.

Er is een kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid ingevoerd en agenten moeten hun kennis van de basisbevoegdheden jaarlijks toetsen via zogeheten ‘profchecks’. Ook zijn er trainingen voor het verlenen van Eerste Hulp door Politie (EHDP) en rijvaardigheidstrainingen waarin de regels voor ‘rijden met spoed’ aan bod komen. Van de 527 agenten die de Inspectie JenV een kennistest liet afleggen, haalde 85 procent een voldoende of hoger. In 2014 lag dat nog op 47 procent.

Het volledige onderzoek:

Parate kennis noodhulp. Een onderzoek naar kennis bij politieambtenaren in de basispolitiezorg voor de aanpak van noodhulpsituaties (januari 2021)