Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters juni 2021

17 juni 2021

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 31 mei 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de realisatie van diversiteit en inclusiviteit bij de Politie. De prognoses van de operationele capaciteit kwamen aan bod en de Politieacademie gaf een presentatie over de opleidingsinspanningen. Ook het WODC rapport over de bekostiging van de strafrechtketen werd aan de orde gesteld. De (regio)burgemeesters gaven op die punten hun inbreng en brachten signalen in over de hoorplicht WVGGZ, lachgas en designerdrugs. Daarnaast een aantal artikelen in deze nieuwsbrief: een uitnodiging voor het debat Rechtsstaatpoort op 21 juni, een artikel over de financiering en continuïteit in de bekosting van de politie en de VNG-brief voor het commissiedebat 'Criminaliteitsbestrijding en ondermijning' op 16 juni. 

Tot slot een overzicht van recente publicaties op onze website én een aankondiging voor het Webinar 'Gebruik van noodbevoegdheden' op woensdag 27 oktober 19.00 uur

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.