De kracht van samen: 1-overheid tegen ondermijning

24 maart 2021

Vanuit het voormalig Aanjaagteam Ondermijning (ATO) is dit boekje samengesteld. Het geeft een beeld bij de aanpak van ondermijning in de afgelopen jaren.

‘Verbreden’ was daarbij het sleutelwoord. Eerst binnen de overheid, later ook met publiek-private coalities. Ondermijning is immers een maatschappelijk probleem dat diepgeworteld zit in onze samenleving: het raakt ons allemaal.

Het boekje geeft een inzicht in de activiteiten en interventies die partners zelfstandig kunnen uitvoeren om ondermijning te verstoren. En roept op om vooral gebruik te maken van de goed gevulde ‘gereedschapskist’ die partners hebben. Er bestaan al veel goede interventies en methoden, maak daar gebruik van!

De kracht van samen: 1-overheid tegen ondermijning (2021)