Brief 'Versterken rechtsstaat' aan informateur

20 mei 2021

Vanuit de wens om een volgend Kabinet te laten investeren in de rechtsstaat, is deze brief op 19 mei jl. aan informateur Hamer verzonden. 

Investeren in de veiligheidsketen is noodzaak om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen blijven pakken. Het position paper vindt u hier. Het gaat om ongeveer 600 miljoen euro voor politie (meer agenten, betere ICT, stabiele financiering en stabiel beleid) en 100 miljoen euro voor het OM.

Meer informatie:

Brief aan de informateur over Versterken rechtsstaat (19 mei 2021)

Position paper: de politie van morgen en overmorgen (oktober 2020)

Uitwerking position paper politie 2021-2025 (oktober 2020)