Landelijke Eenheden (11)

De twee landelijke eenheden werken op nationaal niveau: Landelijke Expertise en Operaties en Landelijke Opsporing en Interventies.

Eenheid Landelijke Expertise en Operaties

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) werkt samen met alle eenheden en stelt het korps in staat gecoƶrdineerd korpsbreed op te treden, vanuit een nationale en internationale oriƫntatie. Deze eenheid bouwt een versterkte nationale intelligencevoorziening. Met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie.

De eenheid stelt hoogwaardige, kapitaalintensieve kennis, kunde en materieel ter beschikking aan andere eenheden en waar mogelijk aan andere veiligheidspartners. Daarnaast verricht zij de brede politietaak (handhaving en opsporing) op de hoofdinfrastructuur en in het domein bewaken-beveiligen-beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale eenheden en met inachtneming van de geldende gezagslijnen.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties heeft vijf diensten:

  • Dienst Landelijk Operationeel Centrum
  • Intelligence LX
  • Dienst Specialistische Operaties
  • Dienst Infrastructuur
  • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies gaat op nationaal en internationaal niveau werken aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast zal de eenheid de politie in heel Nederland ondersteunen met speciale interventies (DSI) en heimelijk operaties. De eenheid doet dit in nauwe samenwerking met de regionale eenheden en partners.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft vier diensten:

  • Dienst Landelijke Recherche
  • Intelligence LO
  • Afgeschermde Operaties
  • Dienst Speciale Interventies

Links