Landelijke Eenheid (11)

De Landelijke Eenheid werkt op nationaal niveau. Naast eenheidsondersteunende taken heeft de eenheid ook diverse zelfstandige taken. De dagelijkse leiding van deze eenheid berust bij de politiechef.

De landelijke eenheid ondersteunt regionale politie-eenheden met specialisten op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met politiehonden, politiepaarden en helikopters. De landelijke eenheid heeft ook zelfstandige taken. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis of andere hoogwaardigheidsbekleders en de opsporing op snelwegen, spoor, water en in de luchtvaart. Op het moment dat de landelijke eenheid optreedt ter ondersteuning van een regionale eenheid op lokaal grondgebied dan gebeurt dit onder gezag van de betreffende gebiedsofficier van justitie en de burgemeester. Voor de nationale taken op het vlak van de opsporing ligt het gezag bij de Hoofdofficier van het Landelijk Parket. 

Meer informatie