Evaluatie Politiewet 2012

18 juni 2018

Vrijdag 15 juni 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de reactie van het Kabinet op het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. De minister onderschrijft de conclusie van de commissie dat het noodzakelijk is dat de politie verder doorontwikkelt en verbetert. Hij geeft onder andere aan dat er meer ruimte moet komen voor lokale sturing en dat de lokale driehoek hierbij een leidende rol heeft. De commissie constateerde in haar rapport dat de balans bij de nationale politie te veel was doorgeslagen naar centraal en uniform. Er was reeds een koers ingezet om dit te herstellen en dit beleid wordt nu met kracht voortgezet.

De regioburgemeesters zijn tevreden met de eerste stappen die door dit Kabinet gezet worden gericht op de kanteling van de politieorganisatie naar meer decentrale georiƫnteerdheid. De regioburgemeesters zullen in gesprek blijven met politie en minister om er voor te zorgen dat nu ook daadwerkelijk de reeds eerder aangekondigde kanteling van de politieorganisatie vorm gaat krijgen. De politie werkt lokaal en moet de ruimte hebben om lokaal dat te doen wat nodig is onder gezag van burgemeester en openbaar ministerie. We zijn blij dat uit de kabinetsreactie blijkt dat er over dit uitgangspunt overeenstemming is.

Brief Minister J&V aan Tweede Kamer Evaluatie Politiewet 2012 (pdf, 132 kB)

Bijlage 1 Evaluatie Politiewet reactie regioburgemeesters (pdf, 1.2 MB)

Bijlage 2 Evaluatie Politiewet reactie OM (pdf, 237 kB)

Bijlage 3 Evaluatie Politiewet reactie VNG (pdf, 2 MB)

Bijlage 4 Evaluatie Politiewet reactie cie toezicht beheer (pdf, 554 kB)