Gerichte aanpak High Impact Crimes leidt tot daling recidive

3 april 2018

Daders van High Impact Crimes vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Dat blijkt uit het WODC-rapport “Recidive na High Impact Crimes (HIC)”, dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag heeft overhandigd aan burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), voorzitter van de Taskforce Overvallen.

High Impact Crimes zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten. Onder overvallers daalde de (tweejarige) recidive het sterkst: van 52,4% in 2004 naar 37,6% in 2013. Aandachtspunt is wel het aanzienlijke aandeel van jonge daders die High Impact Crimes plegen (met name straatroof). Het voorkomen van delinquent gedrag bij minderjarigen blijft dan ook een prioriteit voor alle betrokken partijen. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben het recidiveonderzoek onder daders van High Impact Crimes, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder