Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters juli 2019

4 juli 2019

In deze laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces een korte terugkoppeling van het LOVP van 24 juni.

Eind mei spraken de leden van het LOVP elkaar over het thema maatschappelijke onrust en polarisatie. Bij deze bespreking was Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam, aanwezig en gaf een toelichting op de ‘verontwaardigde burger’ en de recente publicatie van #WOEST.

Lute Nieuwerth, portefeuillehouder diversiteit, vertelt over hoe hij de verankering van het programma 'De Kracht van het Verschil' bij de Nationale Politie de komende anderhalf jaar gaat vormgeven.

Tot slot besteden wij aandacht aan de door de Minister van Justitie en Veiligheid aangekondigde bezuinigingen op de Politie van 144 miljoen euro incidenteel uit de voorjaarsnota en de reactie van de Regioburgemeesters.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.