Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019

17 september 2019

Onze Nieuwsbrief staat geheel in het teken van Prinsjesdag met een uitgebreid artikel waarin de hoofdlijnen worden geschetst van de begroting 2020 van Justitie en Veiligheid op het gebied van veiligheid en politie.
De begroting 2020 van JenV bevat geen extra investeringen voor de politie.

In voorbereiding op de Algemene Beschouwingen roepen de Regioburgemeesters op tot een structureel ondermijningsfonds en meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling. De brief van de Regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal aan de Tweede Kamer treft u in deze Nieuwsbrief aan.
Daarnaast aandacht voor een aantal algemene noties uit de begroting.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.