Effectieve aanpak mensenhandel noodzakelijk

25 oktober 2019

Afgelopen week presenteerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018. Het gepresenteerde beeld is verre van fraai: het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd.

Waar het coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha) in 2014 nog 1.255 meldingen ontving, is dit aantal in 2018 gedaald naar 668 meldingen. De Nationaal Rapporteur geeft aan dat deze daling wordt veroorzaakt doordat niet-opsporingsinstanties, zoals hulpverleningsinstanties, veel minder melden. In de periode 2014-2017 deden deze melders jaarlijks gemiddeld 550 meldingen bij CoMensha, in 2018 waren dit er nog slechts 150. Mogelijke verklaring hiervoor ligt in de privacywetgeving.

Tevens is het aantal verdachten in strafrechtelijke onderzoeken voor een vijfde jaar op rij afgenomen.

Een effectieve aanpak van mensenhandel vinden de Regioburgemeesters noodzakelijk. In het LOVP van 28 oktober as. gaan de regioburgemeesters hierover het gesprek aan met Staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid, korpschef van de nationale politie en de voorzitter van het college van procureurs generaal van het OM.

Het uitgebreide rapport van de Nationaal Rapporteur staat hier