Nieuwsbrief Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters november 2019

6 november 2019

In de Nieuwsbrief van november 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 28 oktober jl.

Over de Landelijke Eenheid brengen wij een kort informatief artikel met twee voorbeelden uit de praktijk waarin expertise en samenwerking worden ingezet. Daarnaast twee artikelen over de landelijke plannen van het Kabinet.

Eind oktober hebben de regioburgemeesters bij de Tweede Kamer hun grote zorg geuit over de druk op de politie-organisatie vanwege de prioriteiten. De brief van de regioburgemeesters aan de Tweede Kamer vindt u bij dit artikel.
Ook presenteerde het Kabinet in oktober haar plannen voor een ‘Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’. De regioburgemeesters hebben op deze plannen een reactie geformuleerd, de belangrijkste punten hieruit hebben wij in dit artikel voor u op een rij gezet.

Graag vestigen wij nogmaals de aandacht op het verschijnen van de ‘Slachtoffermonitor Mensenhandel 2014-2018’. De regioburgemeesters vinden een effectieve aanpak van mensenhandel noodzakelijk.

Tot slot heeft de minister twee nieuwe regioburgemeesters benoemd: burgemeester Schuiling van Groningen en waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.