10 Miljoen euro structureel voor mensenhandel

22 november 2019

In de bijgevoegde kamerbrief bij dit artikel staat de uitwerking van de 10 miljoen euro voor de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), naar aanleiding van de motie door de heren Segers en Asscher.

De AVIM bestaat in zijn totaliteit uit 1184 fte. Circa 350 fte richt zich op migratiecriminaliteit en mensenhandel.

De afweging die lokaal dan wel regionaal gemaakt wordt met betrekking tot de inzet op mensenhandel is afhankelijk van de beschikbare informatie en capaciteit.

De staatssecretaris noemt daarom het creƫren en onderhouden van een goede informatiepositie cruciaal om de aanpak succesvol te laten zijn. De broedplaats van mensenhandel doet zich ook voor in de digitale wereld.

Het voorstel van de staatssecretaris is tweeledig:

  1. Meer specialistische en tactische opsporingscapaciteit mensenhandel (7,5 miljoen euro = 58 fte opsporing en digitale expertise te bereiken in 2023) waarmee een betere informatiepositie wordt beoogd, waaronder het gerichter uitvoeren van (thuis-)prostitutie controles.
  2. Extra inzet op het identificatie- en registratieproces van asielzoekers (2,5 miljoen euro = 29 fte te bereiken in 2023) onder andere ten behoeve van vroeg-signalering van mensensmokkel/handel.

De regioburgemeesters zullen actief worden betrokken in de vervolggesprekken met het OM, de politie en de staatssecretaris om te bezien of de ingezette maatregelen voldoende effecten sorteren.

Kamerbrief Opsporing en vervolging mensenhandel zaken (19 november 2019)