Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters februari 2020

18 februari 2020

In deze eerste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 10 februari. In dit LOVP is onder andere over de volgende onderwerpen gesproken: bewaken en beveiligen, de inzetbaarheid van de politie, het veiligheidsbeeld, de jaarwisseling, de herijking van de landelijke veiligheidsagenda, de taskforce capaciteit, hoger en anders opgeleiden, het WODC-onderzoek en tot slot over ondermijning en de planning richting de Voorjaarsnota.

Daarnaast een artikel over het WODC-rapport ‘Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit’ in relatie tot de sterkteverdeling politie. In het LOVP van 10 februari is ook over de uitkomsten van dit rapport gesproken.

En tot slot geeft Lucas Reijer, programmamanager Politie, in het artkel 'Meer regelruimte voor lijnchefs en politiechefs' een toelichting op het programma Doorontwikkeling Begroten en Budgetteren (DoBB).

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.