Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters november 2020

9 november 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 2 november 2020. In dit LOVP werd gesproken over onder andere het thema maatschappelijk sentiment ten tijde van Corona. Nadrukkelijk stond ook de roosterdruk en bezettingsproblematiek in de gebiedsgebonden politiezorg op de agenda. Verder is gesproken over de besteding van een restant van de regeerakkoordgelden van 7,1 miljoen euro. Dit LOVP kwam in de plaats van het geannuleerde overleg van eind september.
Daarnaast een interview met Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg bij de Nationale Politie over de ontwikkeling van een toekomstbestendige gebiedsgebonden politiezorg.
Tot slot een overzicht van recente publicaties op onze website.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.