Halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer

18 november 2020

Op 5 november 2020 heeft de minister het halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer verzonden. Dit halfjaarbericht is separaat van de GGP-brief verzonden die op 4 november naar de Kamer is uitgegaan.

In het halfjaarbericht gaat de minister specifiek in op de onderwerpen diversiteit en inclusie en integriteit en corruptie. Ten aanzien van de capaciteit en werkdruk van politie refereert de minister aan de op 4 november  verzonden brief ‘GGP en politiecapaciteit’.

De bijlagen die bij het halfjaarbericht zijn verstrekt, zijn het visiedocument politie voor iedereen (1), uitvoering van moties en toezeggingen (2), het rapport demonstraties in coronatijd (3) en tot slot de reguliere halfjaarlijkse bijlagen overzicht publiekslocaties (4) en voortgang ICT vernieuwing (5).

Halfjaarbericht politie (november 2020)

Bijlage 1: Politie voor iedereen (26 augustus 2020)

Bijlage 2: Moties en toezeggingen (26 oktober 2020)

Bijlage 3a: Demonstraties in coronatijd (op 1,2 en 3 juni 2020)

Bijlage 3b: Verwerking wederhoor politie in rapport Demonstraties in coronatijd

Bijlage 4: Overzicht huidige publiekslocaties (september 2020)

Bijlage 5: Voortgang ICT vernieuwing politie