Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters februari 2022

21 februari 2022

In deze eerste Nieuwsbrief van 2022 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 14 februari 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over de verbinding met de samenleving en hoe de politie en het bestuur daarin kunnen samenwerken.

In een apart artikel ‘Themasessie LOVP: verbinding met de samenleving’ wordt nader ingegaan op het thema maatschappelijke onrust en wat dat betekent voor de verbinding van de politie met de samenleving.
Daarnaast werden de actualiteiten doorgenomen en is een stap gezet in het opstellen van de veiligheidsagenda.

In deze nieuwsbrief hebben wij een interview met Jan Willem Schaper, vertrekkend directeur Politioneel beleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tot slot stellen wij u graag onze nieuwe collega Lisanne de Weerd voor en is met haar komst de structurele bezetting van team Bureau Regioburgemeesters weer compleet.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.