Korte terugkoppeling LOVP 20 juni 2022

4 juli 2022

Helaas kon het LOVP niet plaatsvinden op 20 juni 2022 vanwege spoedverplichtingen van de minister. Omdat een aantal onderwerpen niet op zich kon laten wachten (de begroting en het adviesrapport over de Landelijke Eenheid) is een aantal punten en vragen schriftelijk meegegeven aan de minister.

Over de Landelijke Eenheid is in deze nieuwsbrief een interview met de voorzitter van de commissie (Bernt Schneiders) opgenomen. De (regio)burgemeesters steunen de adviezen die zijn gegeven vanuit deze commissie en hebben nog aandacht gevraagd voor een goede balans in tempo om de aanbevelingen te implementeren. Enerzijds met voldoende ruimte om tot echte verandering te komen waarbij ook de werkvloer goed is meegenomen, anderzijds met de snelheid waar door meerdere onderzoeken om wordt gevraagd.

Ten aanzien van de concept begroting constateren we dat ondanks de forse noodzakelijke investeringen in de politie die de afgelopen periode zijn gedaan, we er nog niet zijn. Ook de komende jaren is er nog sprake van tekorten waarbij de (regio)burgemeesters zorg hebben dat mogelijk ook de taakuitvoering van politie hier onder gaat lijden. Verder hebben wij in het kader van de begroting nogmaals uitgesproken dat het extra geld dat voor bewaken en beveiligen beschikbaar komt, ook echt moet gaan leiden tot het verminderen van de druk op de basisteams, die nu nog steeds veel agenten leveren voor de bewakingseenheden.

In het kader van de personeelsplanning vragen wij nu reeds aandacht voor de krappe arbeidsmarkt en welke maatregelen dat vraagt om de instroom van nieuwe agenten op peil te houden.

Tot slot hebben wij ook nog aandacht gevraagd voor de verbinding tussen het NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit, voorheen MIT) en de lokaal/regionale aanpak en het lokaal bestuur.