Tweede halfjaarbericht Politie (december 2022)

20 december 2022

Op 15 december 2022 zond de minister van JenV het halfjaarbericht politie aan de Kamer. Dit halfjaarbericht en de bijlagen zijn onderaan deze pagina bijgevoegd.

Twee keer per jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de staat van de politie langs drie lijnen: de positie van de politie in de samenleving, de toerusting van de politieorganisatie en de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod.

In dit tweede Halfjaarbericht Politie 2022 wordt de Kamer geïnformeerd over diverse aan politie gerelateerde onderwerpen zoals:

  • Politiefunctie
  • Politiecapaciteit
  • Kerncijfers politie
  • Internationale politiesamenwerking
  • Veiligheidsagenda
  • Geweldgebruik door en geweldmiddelen van politie
  • Personen met verward gedrag
  • Informatievoorziening en ICT

Tweede halfjaarbericht Politie 2022

Bijlage 1 Kerncijfers politie tweede halfjaarbericht 2022

Bijlage 2 Toezeggingen moties en aanvullende zaken

Bijlage 3a IAT analyse personen met verward gedrag

Bijlage 3b Infographic Personen met Verward gedrag

Bijlage 4 IV

Bijlage 5 Plaatsingsoverzicht liaisons 2022

Bijlage 6 Internationale politiesamenwerking

Bijlage 7 Team Bedreigde Politici van de Politie

Bijlage 8 Veiligheidsagenda 2023-2026