Transitie Landelijke Eenheid: Kamerbrief 24 maart 2023

24 april 2023

Volgens advies van de commissie Schneiders wordt de Landelijke Eenheid (LE) gesplitst in twee landelijke eenheden: de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid opsporing en interventies. In deze Kamerbrief licht de minister toe welke stappen worden ondernomen om de transitie in goede banen te leiden en de twee landelijke eenheden per 1 januari 2024 te laten ontstaan.

De commissie Schneiders zal als monitoringscommissie de minister periodiek informeren over haar beeld van het verloop van de transitie. Vanuit de gezagsrol zullen de gezagen de transitie van de LE regelmatig op het LOVP bespreken.

Kamerbrief Transitie van de Landelijke Eenheid (24 maart 2023)

Bijlage 1. Kamerbrief Advies commissie Schneiders over documenten Transitie Landelijke Eenheid (2 maart 2023)

Bijlage 2. Kamerbrief Transitie Landelijke Eenheid. Toevoeging op korpstranstieplan. Besturing en medewerkersparticipatie in de realisatiefase (januari 2023)