Kabinetsreactie Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen (31 maart 2023)

10 mei 2023

Op 1 maart heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 'Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister van Justitie en Veiligheid op 31 maart de kabinetsreactie op de rapport aan de Tweede Kamer gestuurd. In haar reactie geeft de minister aan alle aanbevelingen uit het rapport over te zullen nemen en het stelsel van bewaken en beveiligen te vernieuwen.

Voor het nieuwe stelsel - met de naam Stelsel Beveiligen van Personen - komt (o.a.) een specifiek wettelijk kader en wordt het gezag eenduidig, centraal, ingericht bij de NCTV. Voor het verbeteren van dreigingsinschattingen en -analyse komt er een analysefunctie. Het OM heeft niet langer een gezagsrol bij het beveiligen van personen in het nieuwe stelsel (op Rijksniveau). De komende periode volgt een transitiefase waarin, onder regie van de NCTV, het nieuwe stelsel wordt uitgewerkt en veranderingen worden doorgevoerd.

In het LOVP hebben de Regioburgemeesters aandacht gevraagd voor het goed organiseren van de informatievoorziening richting burgemeester (als burgemeester en gezag objectbeveiliging), hoe om te gaan met schaarse capaciteit en met elkaar oog te hebben en te organiseren hoe wordt omgegaan met zaken die lokaal blijven en niet in Rijksdomein gaan vallen.

Kabinetsreactie Vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen en reactie OvV-rapport bewaken en beveiligen (31 maart 2023)

Bijlage bij de Kabinetsreactie op het OvV-rapport: Reactie op aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties (Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid februari 2023)