Eerste halfjaarbericht Politie juni 2023

28 juni 2023

Op 27 juni 2023 zond de Minister het Eerste halfjaarbericht politie 2023 aan de Tweede Kamer. In deze brief informeert de minister de Kamer over de staat van de politie langs drie lijnen, te weten: (1) de positie van de politie in de samenleving, (2) de toerusting van de politieorganisatie en (3) de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod.

Het bericht gaat onder andere in op de kerncijfers van de politie (bijlage 1) en de stand van zaken van de gedane toezeggingen, moties en andere aanvullende zaken (bijlage 2).

Bijlage 3 tot en met 6 gaan in op integriteit, discriminatie en racisme, bevoegdheden in het kader van openbare orde in het online domein, de politie in internationale context en de stand van zaken van de informatievoorziening (IV). In bijlage 7c zijn de openbare delen van het rapport van de commissie Brouwer inzake de feiten en omstandigheden in aanloop naar het overlijden van een medewerker van de Landelijke Eenheid opgenomen. Tot slot worden in bijlage 8 tot en met 15 diverse verslagen en rapporten gedeeld, waaraan in de Kamerbrief wordt gerefereerd.

Documenten:

Eerste halfjaarbericht Politie (juni 2023)

Bijlage 1. Kerncijfers politie bij het eerste Halfjaarbericht 2023

Bijlage 2. Moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken

Bijlage 3. Integriteit, discriminatie en racisme

Bijlage 4. Verkenning bevoegdheden politie gegevensvergaring

Bijlage 5. Internationaal

Bijlage 6. IV-politie

Bijlage 7a. Reactie op het rapport van de commissie Brouwer

Bijlage 7b. Aanbieding onafhankelijk onderzoek overlijden Mike Versteege

Bijlage 7c. Onafhankelijk onderzoek overlijden van Mike Versteege

Bijlage 7d. Rode draden en lessen commissie Brouwer

Bijlage 8. Monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid

Bijlage 9. Indicatoren van agressie en geweld (januari 2023)

Bijlage 10. Lijst genodigden visie politiefunctie

Bijlage 11. Commissie van advies restschade afwikkeling politie

Bijlage 12. Onderzoeksrapport effectiviteit verzuimaanpak politie

Bijlage 13. Visual VIK

Bijlage 14. Visual PvI

Bijlage 15. Besluitenlijst LOVP