Reactie regioburgemeesters vertrek korpschef Henk van Essen

7 september 2023

Namens de regioburgemeesters wil ik Henk van Essen hartelijk danken voor zijn inzet voor onze politie in roerige tijden. De Covid epidemie heeft grote invloed gehad op de aard van het politiewerk en vroeg veel van de dienders op straat en van de politietop. De georganiseerde misdaad maakte doelbewust onschuldige slachtoffers; moorden die de rechtstaat schokten, veel persoonlijk leed veroorzaakten en een grote impact hadden op de politieorganisatie. Henk leidde daarbij met vaste hand.

In de gesprekken in het LOVP (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie) stond Henk voor de politie en haar personeel. Samen met het Openbaar Ministerie en de burgemeesters zette hij zich in voor uitbreiding van de politie en versterking van de strafrechtsketen. We spreken onze grote waardering uit voor zijn tomeloze inzet en voor al het werk dat hij heeft verzet.

Namens de burgemeesters in het LOVP,
drs. F. Halsema
Voorzitter Regioburgemeesters

Henk van Essen vertrekt volgend jaar als korpschef