Dichtbij en daadkrachtig - Position Paper 2024-2028

25 september 2023

Vasthouden aan financiële stabiliteit, voorkomen dat bezuinigingen gedane investeringen terugdraaien en bijblijven met onze maatschappelijk ontwikkelingen; op straat en digitaal. Dat zijn de belangrijkste boodschappen in het position paper van regioburgemeesters en politie dat zij opstelden ten behoeve van een nieuw kabinet. Het gaat daarbij niet om nieuwe ambities: in het position paper wordt de reeds ingezette koers van vorige papers in herkenbare lijnen voortgezet.

De komende verkiezingen staan in het teken van bestaanszekerheid op sociaal en economisch vlak. Maar ook veiligheid is een essentieel onderdeel van bestaanszekerheid. Veilig over straat kunnen lopen en je online vrij kunnen bewegen zijn niet altijd vanzelfsprekend. De politie zet zich voor deze veiligheid in, dag en nacht, dichtbij en daadkrachtig. Wij moeten helaas constateren dat het niet langer vanzelfsprekend is dat de politieorganisatie dit kan blijven doen. Daarvoor zijn investeringen ter waarde van 400 miljoen euro nodig. Het afgelopen kabinet deed reeds noodzakelijke investeringen in de politie, waar de organisatie hard mee aan de slag is. Toch is dit niet genoeg voor de komende vier jaren.

Basis op orde

Er is 200 miljoen euro direct aan de start van de komende kabinetsperiode nodig om acute financiële problematiek op te lossen. Nu kan dat op de korte termijn nog voorkomen worden door (incidenteel) geld dat overblijft door onderbezetting, te besteden aan structurele tekorten. Dat is onwenselijk en eindig. En dan dienen bezuinigingen zich aan. Dat zou een hard gelag zijn, omdat het betekent dat gedane investeringen teruggedraaid moeten worden en er straks minder blauw op straat en online zichtbaar is, in plaats van meer. Dit tekort is deels ontstaan als gevolg van (nieuwe) regelgeving rondom personeel, gezondheid en duurzaamheid. Het tekort is ook het gevolg van een (jarenlange) structurele onbalans tussen (nieuwe) taken enerzijds en capaciteit en middelen anderzijds.  

Noodzakelijke vervolgstap

In een periode van vier jaren verandert er veel in onze samenleving. Om als politie gelijke tred te houden met de voorzienbare maatschappelijke ontwikkelingen is in de loop van de komende kabinetsperiode nog eens 200 miljoen euro nodig. Daarmee kan de politie een noodzakelijke vervolgstap zetten. Daarbij moet gedacht worden aan investeringen in capaciteit (meer blauw op straat en online), maar juist ook aan investeringen om de politie mee te laten bewegen in onze steeds digitaler wordende samenleving. Daarvoor zijn investeringen nodig in de aanpak van cybercrime, maar ook in het op orde houden van de eigen ICT systemen. Cybersecurity en innovatie zijn essentieel om ook in de nabije toekomst criminelen de baas te blijven en successen zoals in het verleden behaald, ook in de toekomst te behalen.

Position paper

De aanbevelingen van de regioburgmeesters en de politie aan de politiek zijn te lezen in het gezamenlijke position paper ‘Dichtbij en daadkrachtig’. Het vraagt nú de juiste keuzes te maken.