Een gezamenlijke oproep aan het Nieuwe Kabinet

20 december 2023

Wat Nederland nodig heeft om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen

Het Strategisch Beraad Ondermijning doet een gezamenlijke oproep aan het nieuwe kabinet om de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit krachtig voort te zetten.

Om de gezamenlijke aanpak die gebaseerd is op het Pact voor de Rechtstaat en de slagkracht van de betrokken organisaties te versterken wordt o.a. opgeroepen om de ingezette aanpak en middelen die daarvoor structureel beschikbaar zijn gesteld te continueren. Dit betreft o.a. meerjarenprogrammaā€™s Preventie met Gezag en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, maar ook investeren in een strafrechtketen die hierop is toegerust en het vergroten van de slagkracht van (kleinere) gemeenten.
Het doorbreken van criminele verdienmodellen, versterken van de positie van poortwachters en het daadwerkelijk mogelijk maken van gegevensdeling zijn daarbij essentiƫle onderdelen om de ondermijning in Nederland een halt toe te roepen.