Cao-acties 14-16 september 2018

13 september 2018

 

De vakbonden hebben aangekondigd dat de politie in het kader van de besprekingen over de cao het weekend van 14 t/m 16 september 2018 het werk in heel Nederland zal neerleggen. 

De minister van J&V en de korpschef hebben per brief verzocht deze actie te annuleren dan wel aan te passen omdat zij vrezen voor de openbare orde. De vakbonden hebben aangegeven hier niet aan te willen voldoen. Er zal daarom vrijdag 14 september om 11.00 uur een kort geding over dit vraagstuk plaatsvinden. Ondertussen lopen de cao-gesprekken voort.