Het 7-stappenmodel in de praktijk

27 september 2018

Publicatie van het ‘7-Stappenmodel… de praktijk’ met praktijkverhalen van drie gemeentelijk regisseurs.

De verbeterslag in de aanpak van problematisch groepsgedrag leidde zo’n drie jaar geleden tot de introductie van het 7-stappenmodel. Een praktisch handvat dat uit de ervaring van de professionals zelf ontstond. In deze aanpak kreeg de positie van de gemeentelijk regisseur een prominente plaats.

In 2018 hebben we een drietal regisseurs opgezocht en gevraagd naar hun ervaring. Hun verhaal is opgetekend in het ‘7-Stappenmodel… de praktijk’, met in de kantlijn de toelichting op dit 7-stappenmodel.

Hiermee komt Bureau Regioburgemeesters tegemoet aan de vraag vanuit de verschillende gemeenten om vooral de praktijk zelf in beeld te brengen als inspiratie en voorbeeld.

Meer informatie over het 7-stappenmodel leest u op de website Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.