Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters oktober 2023

3 oktober 2023

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 25 september 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over de meerjarige financiële positie van de politie, gegevensvergaring door de politie ten behoeve van openbare orde, de topstructuur van de LE en bewaken en beveiligen. Daarnaast heeft nog een aantal kleinere onderwerpen de revue gepasseerd en is het Position Paper van politie en regioburgemeesters met de inzet voor een volgend Kabinet aangeboden aan de minister. 

Deze nieuwsbrief bevat tevens een link naar een artikel op onze website waarin uitgebreid wordt ingegaan op de Position Paper 2024-2028, 'Dichtbij en daadkrachtig'.

Tot slot aandacht voor enige personele wisselingen.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.