Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters oktober 2022

4 oktober 2022

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 26 september 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de verdeling tussen de eenheden van extra agenten voor de wijk, de Veiligheidsagenda, de transitie van de landelijke eenheid en het strategisch organisatie- en personeelsplan. Daarnaast werd stilgestaan bij het onderwerp maatschappelijke onrust en kwam diversiteit en bezetting bij de politie aan de orde. Ook werd gesproken over het leveren van bijstand door de politie bij registratie in het asielproces.

In deze nieuwsbrief hebben wij ook twee artikelen. Een artikel over de strategische organisatie- en personeelsontwikkeling bij de politie en een artikel over de aanpak van discriminatie en racisme binnen het politiekorps. Op 29 september 2022 gaven de korpsleiding en de vrijgemaakte projectleider voor de aanpak van racisme en discriminatie een toelichting in de Tweede Kamer. Wat is er aan de hand en wat gebeurt er allemaal binnen het korps?

Tot slot aandacht voor enige personele wijzigingen: in dit LOVP werd burgemeester Dijsselbloem verwelkomt en werd er afscheid genomen van burgemeester Ederveen en Out waarvan de benoeming op 1 november dit jaar afloopt.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.