Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2023

5 december 2023

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 27 november 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over de visie op de politiefunctie. De Meerjarige aanschrijving van de minister aan de korpschef is vastgesteld en er is kort gesproken over bewaken en beveiligen. Tot slot is er gesproken over politiecapaciteit in relatie tot demonstraties.

Ook in deze nieuwsbrief een interview met de nieuwe politiechefs Landelijke Eenheden, Inge Godthelp-Teunissen en Rob van Bree. De Landelijke Eenheid (LE) wordt op 1 januari 2024 vervangen door twee gelijkwaardige, aparte landelijke eenheden.

En tot slot Regioburgemeester Dijksma aan het woord over de aanpak van de politie om te komen tot een veilige en inclusieve organisatie.

Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een e-mail te sturen aan info@regioburgemeesters.nl.