Terugkoppeling overleg

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (voorheen: Artikel 19-overleg) spreken de Regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Justitie en Veiligheid periodiek in aanwezigheid van de korpschef van de Nationale politie over het beheer van en de taakuitvoering door de Nationale politie. De Regioburgemeester spreekt in dit overleg namens de burgemeesters uit zijn regio. Van elk LOVP wordt door bureau regioburgemeesters een korte terugkoppeling opgesteld.

Meer informatie