Intelligence

De integrale aanpak van veiligheidsproblemen vraagt naast informatiedeling ook om het koppelen van verschillende informatiesoorten en om de analyse daarvan door gemeenten, politie en andere ketenpartners. Het maken van de juiste analyses op basis van beschikbare informatie wordt steeds essentiëler. Daar waar informatie eenvoudig in steeds grotere mate beschikbaar komt (big data), gaat het er juist om daar zinvolle duiding aan te kunnen geven. Dit vraagt bijvoorbeeld binnen de politie om meer hoogwaardige informatieanalisten.

Het gebruik van technologie en de betekenis daarvan voor de inzet van de politie leidt tot beheersmatige vraagstukken. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij de inzet van camera’s in de openbare ruimte. Hierbij rijst tevens de vraag wat meer inzet van digitale kanalen betekent voor de relatie tussen politie en de burger. Deze ontwikkelingen zullen er in ieder geval toe leiden dat de politie gerichtere analyses kan maken voor het gezag, waardoor het gezag beter kan sturen op de inzet van de politie. Deze analyses krijgen meer kracht als informatie van verschillende partijen bij elkaar gebracht wordt en er integrale keuzes gemaakt kunnen worden.

Ook gemeenten zijn druk bezig met het opbouwen van een goede informatiepositie. Zij gebruiken daarbij politie-informatie als een van de bronnen, naast de informatie van ketenpartners en de data vanuit de eigen gemeentelijke organisatie. De mogelijkheden van intelligence zijn vrijwel oneindig en dat brengt allerlei privacy-gerelateerde raagstukken met zich mee. Daarnaast is de wetgeving op dit terrein nog niet altijd passend.

Links