Actueel nieuws

Nieuwsbericht

Inrichting personele reorganisatie politie

Afgelopen jaar heeft het selectie en benoemingstraject voor leidinggevenden bij de nationale politie gelopen. Nu wordt ook gestart met de plaatsing van de overige medewerkers. De politievakbonden hebben op 31 oktober met de korpsleiding, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Centrale Ondernemingsraad (COR) overleg gevoerd over de inrichting van de personele reorganisatie. De korpschef heeft de adviesaanvraag voor het reorganisatieplan op 1 november naar de COR gestuurd. Het is de bedoeling dat de COR begin december de korpschef adviseert over de inhoud van het reorganisatieplan. Lees meer

Nieuwsbericht

Herpositionering Politieacademie

De Politieacademie wordt dichter op de Nationale politie georganiseerd. Dit leidt tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod van de Politieacademie op de wensen van de beroepspraktijk. Hiermee kan de academie zich primair richten op de wensen en behoeften van de nationale politie. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Lees meer

Nieuwsbericht

Hogere straf bij meerdere delicten

De strafrechter krijgt de mogelijkheid om een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te straffen. Doel is de huidige regels van de zogeheten meerdaadse samenloop in strafzaken aan te scherpen en criminele carrières steviger aan te pakken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De regeling vloeit voort uit het regeerakkoord.

Lees meer

1 ... 32 33 34