Regio Midden-Nederland (3)

Over regio Midden-Nederland (3)

De centrale ligging van de regio gecombineerd met een uitstekende bereikbaarheid (weg, spoor, water en straks ook lucht) is kenmerkend. De eenheid kent zowel grootstedelijk als landelijk gebied en enkele middelgrote steden. De twee voormalige korpsen Flevoland en Gooi- En Vechtstreek zijn twee van de vijf politiedistricten en daarmee congruent aan die veiligheidsregio’s. Utrecht-stad kent een eigen district.

In 2019 hebben de 39 burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland drie gezamenlijke prioriteiten benoemd waarop ze hun krachten bundelen. Te weten ‘georganiseerde ondermijnende criminaliteit’, ‘cyberveilligheid’ en ‘verbinding van Veiligheid met Zorg’. Op deze thema’s vormen genoemde partners samen met andere partijen een krachtige Veiligheidscoalitie. Iedereen, inclusief de ruim twee miljoen inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven in de regio, heeft een stukje van de veiligheidspuzzel in handen. Op iedere prioriteit is een taskforce actief, met bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit ieder district, die zorgt voor meer inzicht, handelingsperspectief en stimulans het in samenhang te gebruiken. Daarmee hoeft het wiel maar één keer uitgevonden te worden. Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft een spilfunctie in de ondersteuning van de samenwerking.

Bestuurlijk overleg
Tenzij een acute situatie een lokaal overleg vereist vinden gezagsdriehoeken doorgaans op het niveau van het basisteam plaats. In Utrecht overlegt de burgemeester met het sectorhoofd van Utrecht-Stad en de gebiedsofficier. Ook Amersfoort, Almere en Lelystad kennen een eigen driehoek. Veelal worden ook per basisteam gezamenlijke integrale veiligheidsplannen gesmeed.

Vier keer per jaar komen burgemeesters, sectorhoofden en gebiedsofficieren bijeen in districtelijke veiligheidscolleges waar o.a. de producten van de taskforces worden besproken

Twee maal per jaar komt het Regionaal Veiligheidscollege bijeen voor een thematische uitdieping van onderwerpen op de regionale bestuursconferenties. Daarin worden tevens de nodige formele besluiten genomen zoals het vaststellen van de veiligheidsstrategie en het bepalen van de opdrachten aan de Taskforces.

Vier keer per jaar komen de voorzitters van de vijf districten bijeen met de politiechef en hoofdofficier in het Adviescollege Veiligheid. Actuele ontwikkelingen in de districten en onderwerpen uit landelijke overleggen komen aan bod.

Delen

Inwoners 2.050.000
Gemeenten 39
Districten 5
Basisteams 18
 • Almere
  Amersfoort
  Baarn
  Blaricum
  Bunnik
  Bunschoten
  De Bilt
  De Ronde Venen
  Dronten
  Eemnes
  Gooise Meren
  Hilversum
  Houten
 • Huizen
  IJsselstein
  Laren
  Lelystad
  Leusden
  Lopik
  Montfoort
  Nieuwegein
  Noordoostpolder
  Oudewater
  Renswoude
  Rhenen
  Soest
 • Stichtse Vecht
  Urk
  Utrecht
  Utrechtse Heuvelrug
  Veenendaal
  Vijfheerenlanden
  Weesp
  Wijdemeren
  Wijk bij Duurstede
  Woerden
  Woudenberg
  Zeewolde
  Zeist