Regio Noord-Nederland (1)

Over regio Noord-Nederland (1)

De regionale eenheid Noord-Nederland beslaat een oppervlakte van 11.400 km2 en heeft 1,7 miljoen inwoners in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen met daarbinnen momenteel 52 gemeenten.  Door gemeentelijke herindelingen in met name de provincie Groningen zal het aantal gemeenten per januari 2019 en verder dalen. De eenheid kent drie districten, waarvan de gebiedsgrenzen overeenkomen met de grenzen van de veiligheidsregio’s.

De eenheid is een groot gevarieerd gebied met betekenisvolle steden en karakteristieke dorpen, maar ook zeehavens, een chemiepark en een waterrijk gebied met de Waddeneilanden als bijzondere markering. Een gebied waar de weidsheid wordt gewaardeerd en tegelijkertijd diezelfde uitgestrektheid vraagt om specifieke maatregelen en keuzes.

In deze context vormt samenwerking in noordelijk verband meerwaarde. Samen willen we veiligheidsvraagstukken oplossen. In de eerste plaats omdat vraagstukken van onveiligheid en criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houden. En waar dat wel het geval is, lijken de problemen van de ene gemeente vaak sterk op die van een ander. Kortom, we gaan voor een bovenlokale aanpak van problemen als die grensoverschrijdend zijn en naar een bovenlokale prioritering als de problemen breed worden ervaren. Kort gezegd: Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op.

Overlegstructuur
Op het niveau van de eenheid overleggen de regioburgemeester, de plaatsvervangend regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef met elkaar (cf art. 41 Politiewet). In dit overleg, dat gemiddeld zes maal per jaar wordt gehouden, vindt afstemming plaats over thema’s uit landelijke overleggen en eenheidsvraagstukken.

Eveneens op niveau van de eenheid vindt tenminste 4 maal per jaar het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) plaats, onder voorzitterschap van de regioburgemeester. Het overleg bestaat uit 14 burgemeesters (één per robuust basisteam) en de regio hoofdofficier van justitie. Er zijn weliswaar 16 nieuwe basisteams, maar 3 daarvan liggen in de gemeente Groningen, vandaar 14 burgemeesters. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen behoren altijd tot de groep van afgevaardigden vanuit de basisteams. De regionale politiechef woont als vaste adviseur de bijeenkomsten van het RBPO bij. Het overleg heeft een informerend, opiniërend, coördinerend en afstemmend karakter en heeft een drietal doelen:

 • (het ‘voorportaal’ op) de besluitvorming namens het geheel van alle burgemeesters plus de hoofdofficier;
 • de eerste ‘achterban’ voor de regioburgemeester in diens optreden in het landelijke (afstemmings)overleg (onder andere Landelijk Overleg Veiligheid en Politie) en
 • de ‘linking pin’ in de regionale beleidsmatige afstemming naar alle andere burgemeesters in de regionale eenheid.

Tot slot wordt er tweemaal per jaar een Bestuurlijke Conferentie belegd waar alle burgemeesters, Openbaar Ministerie en Politie bijeenkomen. Naast procedurele en algemenere aangelegenheden, wordt er vaak dieper ingegaan op een inhoudelijk thema dat ons allen bindt en bezig houdt.

In het licht van de gemeentelijke herindelingen is recent afgesproken om de huidige overlegstructuur nog eens tegen het licht te houden. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal dit van invloed zijn op de hierboven beschreven onderdelen van de huidige overlegstructuur.

De driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de robuuste basisteams. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten grondslag de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Ook worden in de driehoek afspraken gemaakt over de inzet van de politie bij demonstraties, evenementen en andere ncidenten/eenmalige gebeurtenissen. Alle driehoeken hebben dus een bestuurlijk vertegenwoordiger in het RBPO. Beide overleggen worden ambtelijk voorbereid.

 

 

Delen

 • Aa en Hunze
  Achtkarspelen
  Ameland
  Appingedam
  Assen
  Bedum
  Borger-Odoorn
  Coevorden
  Dantumadiel
  De Fryske Marren
  De Marne
  De Wolden
  Delfzijl
  Dongeradeel
  Eemsmond
  Emmen
  Ferwerderadiel
  Groningen
 • Grootegast
  Haren
  Harlingen
  Heerenveen
  Hoogeveen
  Kollumerland c.a.
  Leek
  Leeuwarden
  Loppersum
  Marum
  Meppel
  Midden-Drenthe
  Midden-Groningen
  Noordenveld
  Oldambt
  Ooststellingwerf
  Opsterland
  Pekela
 • Schiermonnikoog
  Smallingerland
  Stadskanaal
  Südwest Fryslân
  Ten Boer
  Terschelling
  Tynaarlo
  Tytsjerksteradiel
  Veendam
  Vlieland
  Waadhoeke
  Westerveld
  Westerwolde
  Weststellingwerf
  Winsum
  Zuidhorn
  Zuidhorn