Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief december 2018

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 aandacht voor het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 3 december, een interview met burgemeester Annemarie Penn-te Strake over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling èn een interview met Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Verder gaan we in op de nieuwe veiligheidsagenda 2019-2022. De regioburgemeesters zullen de kwantitatieve doelstellingen uit de nieuwe veiligheidsagenda begin volgend jaar voorleggen aan de burgemeesters in hun regio, waarna in februari 2019 de veiligheidsagenda in het LOVP wordt vastgesteld. Tot slot een artikel over de ambities van de strafrechtketen, toegelicht door Hugo Hillenaar, directeur van de Directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees meer

 

Nieuwsbrief november 2018

In deze uitgebreide Nieuwsbrief aandacht voor o.a. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 29 oktober jl., een interview met politiechef Frans Heeres over de ontwikkelagenda ‘Podium voor goed politiewerk’ en een interview met burgemeester Rianne Donders over mobiel banditisme. Daarnaast een terugblik op de bijeenkomsten over Gebiedsgebonden Politiewerk voor burgemeesters en teamchefs en informatie over de ontwikkelingen inzake de aanpak van ondermijning. Tot slot heeft de minister twee nieuwe burgemeesters van gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners benoemd als deelnemers aan het LOVP: burgemeester Ederveen van Valkenswaard en burgemeester Out van Assen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018

In deze Prinsjesdag-editie van onze nieuwsbrief worden de hoofdlijnen geschetst van de begroting 2019 van Justitie en Veiligheid op gebied van veiligheid en politie. Daarnaast ontvangt u de Begroting/Beheerplan 2019 van de Nationale Politie die vandaag samen met begroting aan de Tweede Kamer is gezonden. Minister Grapperhaus geeft in deze Nieuwsbrief antwoord op drie vragen over de balans tussen decentraal en centraal, de spanning tussen landelijke en lokale prioriteiten en het vergroten van de capaciteit en inzetbaarheid van de politie.Tot slot ontvangt u een terugkoppeling uit het LOVP van 17 september jl.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juni 2018

In deze uitgebreide Nieuwsbrief voor het zomerreces aandacht voor o.a. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 18 juni jl., een interview met Peter Noordanus over het intensiveren van de aanpak van ondermijning én een interview met Korpschef Erik Akerboom over het gebruik van geweld door politiemensen en de vraag hoe daar mee om te gaan. Daarnaast aandacht voor het duiden van problematische jeugdgroepen en tot slot twee artikelen met informatie over de inzet van de extra financiële middelen uit het regeerakkoord voor de politie en over de Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 5 februari jl., de Gebiedsgebonden Politiezorg, de start van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning, een interview met Ruth Prins over o.a. evaluatie Politiewet 2012 en een interview met Johan Bac over de strafrechtketen.

Lees meer