Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief december 2022

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 19 december 2022. In dit LOVP is onder meer gesproken over bewaken en beveiligen, de sterkteverdelingssystematiek, de handreiking 2% bandbreedte, demonstraties, de NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit), de landelijke eenheid, de Mobiele Eenheid (bewapening, paraatheid en internationale bijstand) en de start van een traject om te komen tot een nieuwe visie op de politiefunctie. Daarnaast hebben wij een interview met NSOC directeur Joost van Slobbe over de aanpak van ondermijning en een artikel over de nieuwe Veiligheidsagenda 2023-2026. Tot slot aandacht voor de benoeming van twee nieuwe regioburgemeesters in het LOVP: burgemeester Annette Bronsvoort van Oost-Gelre en burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 26 september 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de verdeling tussen de eenheden van extra agenten voor de wijk, de Veiligheidsagenda, de transitie van de landelijke eenheid en het strategisch organisatie- en personeelsplan. Daarnaast werd stilgestaan bij het onderwerp maatschappelijke onrust en kwam diversiteit en bezetting bij de politie aan de orde. Ook werd gesproken over het leveren van bijstand door de politie bij registratie in het asielproces. In deze nieuwsbrief hebben wij ook twee artikelen. Een artikel over de strategische organisatie en personeelsontwikkeling bij de politie en een artikel over de aanpak van discriminatie en racisme binnen het politiekorps. Op 29 september 2022 gaven de korpsleiding en de vrijgemaakte projectleider voor de aanpak van racisme en discriminatie een toelichting in de Tweede Kamer. Wat is er aan de hand en wat gebeurt er allemaal binnen het korps? Tot slot aandacht voor enige personele wijzigingen: in dit LOVP werd burgemeester Dijsselbloem verwelkomd en werd er afscheid genomen van burgemeester Ederveen en Out waarvan de benoeming op 1 november dit jaar afloopt.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2022

In deze Prinsjesdag-editie van onze Nieuwsbrief treft u een samenvatting aan van de van de belangrijkste zaken uit de begroting 2023 van Justitie en Veiligheid op het gebied van veiligheid en politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2022

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 20 juni 2022. Helaas kon het LOVP niet plaatsvinden op 20 juni jl. vanwege spoedverplichtingen van de minister. Omdat een aantal onderwerpen niet op zich kon laten wachten (de begroting en het adviesrapport over de Landelijke Eenheid) is een aantal punten en vragen schriftelijk meegegeven aan de minister. Over de Landelijke Eenheid is in deze nieuwsbrief een interview met de voorzitter van de commissie (Bernt Schneiders) opgenomen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2022

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 11 april 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de uitwerking van het regeerakkoord ten aanzien van de politie, de verdeling tussen de eenheden van extra agenten, de Veiligheidsagenda en het Team Openbare Orde Inwinning (TOOI). Ook werd de jaarverantwoording van de politie over 2021 en het addendum van de meerjarige aanschrijving voor de politie besproken. Daarbij was veel waardering voor alle agenten die in lastige omstandigheden hebben kunnen bijdragen aan de goede resultaten die de politie als geheel heeft behaald in een bijzondere en ingewikkelde periode voor de politie. Tot slot was er een presentatie over het reputatie- en vertrouwensonderzoek naar de politie. Daarnaast hebben wij in deze nieuwsbrief twee interviews. Een interview met Annemieke van Dam, directeur-generaal van het programma DGO (Directoraat-Generaal Ondermijning). Het programma is voor de duur van deze kabinetsperiode verlengd om de brede gezamenlijke aanpak verder aan te jagen en vorm te geven. En een interview met korpschef Henk van Essen over de Strategische agenda politie 2021-2025.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2022

In deze eerste Nieuwsbrief van 2022 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 14 februari 2022. In dit LOVP spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over de verbinding met de samenleving en hoe de politie en het bestuur daarin kunnen samenwerken. In een apart artikel ‘Themasessie LOVP: verbinding met de samenleving’ wordt nader ingegaan op het thema maatschappelijke onrust en wat dat betekent voor de verbinding van de politie met de samenleving. Daarnaast werden de actualiteiten doorgenomen en is een stap gezet in het opstellen van de veiligheidsagenda. In deze nieuwsbrief hebben wij een interview met Jan Willem Schaper, vertrekkend directeur Politioneel beleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot slot stellen wij u graag onze nieuwe collega Lisanne de Weerd voor en is met haar komst de structurele bezetting van team Bureau Regioburgemeesters weer compleet.

Lees meer