Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief december 2020

In de laatste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 23 november 2020. In het LOVP van 23 november jl. is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, bewaken en beveiligen, de pilot geweldsmiddelen BOA, de jaarwisseling, de veiligheidsagenda en is het thema dienstverlening door de politie toegelicht. Daarnaast twee artikelen over de politie: 'Politie voor iedereen', het nieuwe perspectief op divers vakmanschap, diversiteit en inclusie, en over de doorontwikkeling van de dienstverlening van de politie. Tevens een overzicht van recente publicaties op onze website. Met ingang van 1 januari 2021 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen het collectief van regioburgemeesters: per die datum zal burgemeester Halsema het voorzitterschap op zich nemen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief november 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 2 november 2020. In dit LOVP is onder andere gesproken over het thema maatschappelijk sentiment ten tijde van Corona. Nadrukkelijk stond ook de roosterdruk en bezettingsproblematiek in de gebiedsgebonden politiezorg op de agenda en is gesproken over de besteding van een restant van de regeerakkoordgelden van 7,1 miljoen euro. Daarnaast een interview met Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg bij de Nationale Politie over de ontwikkeling van een toekomstbestendige gebiedsgebonden politiezorg. Tot slot een overzicht van recente publicaties op onze website.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2020

In deze Nieuwsbrief leest u een samenvatting van de belangrijkste zaken uit de begroting 2021 van Justitie en Veiligheid. Zoals verwacht is de begroting beleidsarm en drukt de coronacrisis ook haar stempel op deze begroting.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2020

In deze laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces een korte terugkoppeling van het LOVP van 29 juni. Het LOVP van 29 juni stond in het teken van onder andere de planning en control cyclus (begroting en beheerplan en strategische personeelsplanning), maar ook thema’s als bewaken en beveiligen, opsporing en de veiligheidsagenda. Daarnaast in deze nieuwsbrief een gesprek met de sinds mei dit jaar aangetreden korpschef Henk van Essen én een interview met Fred Westerbeke (portefeuillehouder opsporing) en Wim van Amerongen (programmadirecteur opsporing).

Lees meer

 

Nieuwsbrief mei 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 25 mei 2020. In dit LOVP is over diverse onderwerpen gesproken, waaronder de effecten van de coronacrisis op het politiewerk, de inzet op bewaken en beveiligen en de voorjaarsnota in relatie tot de aanpak van ondermijning, de taskforce operationele sterkte en capaciteit, de visie op diversiteit binnen de politie en tot slot samenwerking met en inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2020

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 20 april 2020. In dit LOVP is met name over de impact van COVID-19 op het politiewerk en over het politieonderwijs gesproken.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2020

In deze eerste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het LOVP van 10 februari 2020. Daarnaast een artikel over het WODC-rapport ‘Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit’. In het LOVP van 10 februari is ook over de uitkomsten van dit rapport gesproken. En tot slot geeft Lucas Reijer, programmamanager Politie, een toelichting op het programma Doorontwikkeling Begroten en Budgetteren (DoBB).

Lees meer