Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief 5 december 2023

In het LOVP van 27 november 2023 is onder meer gesproken over de visie op de politiefunctie. De Meerjarige aanschrijving van de minister aan de korpschef is vastgesteld en er is kort gesproken over bewaken en beveiligen. Tot slot is er gesproken over politiecapaciteit in relatie tot demonstraties. Ook in deze nieuwsbrief een interview met de nieuwe politiechefs Landelijke Eenheden, Inge Godthelp-Teunissen en Rob van Bree. De Landelijke Eenheid (LE) wordt op 1 januari 2024 vervangen door twee gelijkwaardige, aparte landelijke eenheden. En tot slot Regioburgemeester Dijksma aan het woord over de aanpak van de politie om te komen tot een veilige en inclusieve organisatie.

Lees meer

 

Nieuwbrief oktober 2023

In het LOVP van 25 september 2023 is onder meer gesproken over de meerjarige financiƫle positie van de politie, gegevensvergaring door de politie ten behoeve van openbare orde, de topstructuur van de Landelijke Eenheden en bewaken en beveiligen. Daarnaast heeft nog een aantal kleinere onderwerpen de revue gepasseerd en is het Position Paper van politie en regioburgemeesters met de inzet voor een volgend Kabinet aangeboden aan de minister. Deze nieuwsbrief bevat tevens een link naar een artikel op onze website waarin uitgebreid wordt ingegaan op de Position Paper 2024-2028, 'Dichtbij en daadkrachtig'. Tot slot aandacht voor enige personele wisselingen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2023

In deze Prinsjesdag-editie van onze Nieuwsbrief treft u een samenvatting aan van de van de belangrijkste zaken uit de begroting 2024 van Justitie en Veiligheid op het gebied van veiligheid en politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2023

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 26 juni 2023. In dit LOVP is onder meer gesproken over begroting en beheerplan 2024-2028 van de politie en het programma Politie voor Iedereen. Daarnaast is een presentatie gehouden over NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) en zijn kort de onderwerpen informatievergaring door de politie, huisvesting, de regeling 2% bandbreedte, de trajecten rond visievorming op de politie en de normtarieven van politie besproken. Uiteraard is stilgestaan bij het feit dat deze LOVP vergadering voor Annemarie Penn (regioburgemeester Limburg) de laatste was, omdat zij per 1 juli met pensioen is gegaan en is Rinus Otte (nieuwe voorzitter van het College van Procureurs-Generaal) welkom geheten. Voorts brengen wij in deze nieuwsbrief een afscheidsinterview met de heer Gerrit van der Burg, scheidend voorzitter van het College van Procureurs-Generaal en een artikel over arbeidsmarktstrategie politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief mei 2023

In het LOVP van 24 april 2023 is onder meer gesproken over de jaarverantwoording 2022, de arbeidsmarktstrategie en de financiƫn van de politie. Daarnaast is gesproken over bewaken en beveiligen en zijn kort het addendum van de meerjarige aanschrijving en de stand van zaken van centrale in beheername van eigen beheerde ICT omgevingen aan de orde geweest. Tot slot is gesproken over de samenwerking tussen de regioburgemeesters, OM, politie en minister (departement JenV) waar het over de toekomst van de politie gaat. Het plan van aanpak en de regionale invulling daarvan rond discriminatie en racisme is doorgeschoven naar de volgende vergadering vanwege een ingelast besloten gedeelte onder leiding van de NCTV. Uiteraard is stilgestaan bij het feit dat deze LOVP vergadering voor Gerrit van der Burg de laatste was, omdat zijn 6 jaren termijn als voorzitter van het College van Procureurs-Generaal per 1 juni a.s. afloopt. Tot slot een overzicht van de recente publicaties (januari t/m mei 2023) op onze website.

Lees meer