Actueel nieuws

4 mei 2021

Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak

De Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak hadden de afgelopen 10 jaar te maken met wisselend beleid, voor zowel de manieren waarop deze organisaties worden gefinancierd als het door het kabinet beschikbaar gestelde geld. Deze gang van zaken zit samenwerking in de weg en is risicovol voor continuïteit van de betrokken organisaties.

Lees meer

3 mei 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters mei 2021

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 19 april 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over het vergroten van inzetbaarheid en verminderen van roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, een aantal stukken voor de planning en control, de inbreng bij de kabinetsformatie en de organisatie van het bewaken en beveiligen. De regioburgemeesters (inclusief de twee door de VNG aangewezen burgemeesters) gaven hun inbreng.
De politie geeft in deze nieuwsbrief een extra toelichting op de in het LOVP van 19 april besproken maatregelen die het capaciteitstekort moeten verlichten.

Lees meer

24 maart 2021

De kracht van samen: 1-overheid tegen ondermijning

Vanuit het voormalig Aanjaagteam Ondermijning (ATO) is dit boekje samengesteld. Het geeft een beeld bij de aanpak van ondermijning in de afgelopen jaren.

Lees meer

11 maart 2021

Inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp

Politieagenten hebben de afgelopen jaren de kennis van hun bevoegdheden verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat is over het algemeen het geval, volgens de Inspectie JenV.

Lees meer

8 maart 2021

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters maart 2021

In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 1 maart 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, de overdracht van eigen beheerde ICT-omgevingen naar het PDC, het team Openbare Orde Inlichtingen, de ontwikkelagenda Intelligence, sterkteverdeelsystematiek en een aantal actualiteiten.

Daarnaast brengen wij in deze nieuwsbrief twee interviews.

Een interview met Peter Noordanus, als vertrekkend voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO).

En een interview met Anja Schouten, politiechef in Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de Nationale Politie over het dossier Verward Gedrag.

Tot slot in deze Nieuwsbrief een link naar het magazine SCHERP, het magazine over intelligence gestuurd politiewerk.

Lees meer

7 december 2020

Bespoedigen uitvoering wetsvoorstel verruiming van artikel 174a Gemeentewet (4 december 2020)

Namens de G4-gemeenten, de VNG en het NGB hebben de regioburgemeesters aandacht gevraagd bij de minister van Justitie en Veiligheid voor het snel behandelen van het concept wetsvoorstel inzake uitbreiden artikel 174a Gemeentewet.

Lees meer

1 december 2020

Nieuwe voorzitter regioburgemeesters

Burgemeester Halsema van Amsterdam wordt met ingang van 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de regioburgemeesters.

Lees meer

1 december 2020

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters december 2020

In de laatste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 23 november 2020. In het LOVP van 23 november jl. is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, bewaken en beveiligen, de pilot geweldsmiddelen BOA, de jaarwisseling, de veiligheidsagenda en is het thema dienstverlening door de politie toegelicht.

Daarnaast twee artikelen over de politie: 'Politie voor iedereen', het nieuwe perspectief op divers vakmanschap, diversiteit en inclusie, en over de doorontwikkeling van de dienstverlening van de politie.

Tevens een overzicht van recente publicaties op onze website.

Met ingang van 1 januari 2021 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen het collectief van regioburgemeesters: per die datum zal burgemeester Halsema het voorzitterschap op zich nemen.

Lees meer

1 december 2020

Kennisplatform Ondermijning

Het Kennisplatform Ondermijning (KPO) is eind november gelanceerd door Minister Grapperhaus.

Lees meer

30 november 2020

Voortgangsbrief nieuwe gegevens politiewet

Op 19 november 2020 stuurde de minister van Rechtsbescherming Dekker de Tweede Kamer een voortgangsbrief over de nieuwe gegevenswet politie en justitie.

Lees meer

1 2 3 ... 35