Kwetsbare Personen

In 2018 registreerde de politie wederom meer overlastincidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken waren. In 2017 registreerde de politie nog 83.602 incidenten. In 2018 steeg dit aantal door naar 90.605. Een stijging van acht procent.

De regioburgemeesters spreken sinds 2015 met de ministers van VWS en JenV over structurele knelpunten in de aanpak personen met verward gedrag. Een aanzienlijk deel van de punten die de regioburgemeesters hebben aangekaart is opgepakt door de ministers en zijn geadresseerd door het toenmalige Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Belangrijkste bespreekpunten voor de regioburgemeesters waren en zijn nog steeds het vervoer, geschikte beoordelingslocaties en beveiligde zorg.

Eind 2018 kwam er een einde aan het Schakelteam Personen met Verward gedrag en startte de zogeheten implementatiefase onder leiding van het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT). De doelgroep werd verbreed naar kwetsbare personen. In de regio zijn gemeenten met hun ketenpartners verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak voor deze kwetsbare groep. Lokaal wordt nu gestuurd op preventie en vroegsignalering en gemeenten kunnen voor ondersteuning terecht bij het VLOT.

In de kamerbrief van juli 2020 staat de meest recente voortgang op het thema. 

Hieronder vindt u de brieven met de standpunten van de regioburgemeesters aan de ministers en de Tweede Kamer:

- brief aan minister Schippers, 14 oktober 2015 van oktober 2015 (pdf, 82 kB)

- brief aan de Vaste Commissie VWS inzake tussenrapportage verwarde personen van 10 mei 2016 (pdf, 715 kB)

- brief aan de ministers VWS en VenJ, 25 oktober 2016 (pdf, 85 kB)

 

Meer informatie

Links